Tuyển tập hội nghị > Năm 2021Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article


Năm 2021
 
   
LỜI NÓI ĐẦU
Trang đầu |  PDF (344.00 KB)
Lời nói đầu
MỤC LỤC
Trang mục lục |  PDF (386.00 KB)
MỤC LỤC
AN NINH NGUỒN NƯỚC VÀ NHỮNG THÁCH THỨC MỚI ĐẶT RA CHO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỐT LÕI ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
Trang xvii |  PDF (224.00 KB)
Nguyễn Hoàng Hiệp
AGENT - BASED SIMULATION TO THINK ABOUT THE AGRICULTURE OF TOMORROW
Trang xix |  PDF (158.00 KB)
Prof. Patrick Taillandier
CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trang XX |  PDF (205.00 KB)
GS.TSKH Hồ Tú Bảo
1. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ MÔ PHỎNG MÔ HÌNH KHÔNG GIAN HỆ THỐNG TREO CỦA Ô TÔ BẰNG PHẦN MỀM AMESIM
Trang 3 |  PDF (482.00 KB)
Nguyễn Văn Kựu
2. GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM PHAY CNC 5 TRỤC ẢO KIỂU HEXAPOD
Trang 6 |  PDF (478.00 KB)
Nguyễn Tiến Thịnh
3. ẢNH HƯỞNG CỦA GÓC ĐÁNH LỬA SỚM ĐẾN ĐẶC ĐIỂM LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG CNG ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐỘNG CƠ XĂNG
Nguyễn Tường Vi1, Bùi Thị Len2, Nguyễn Hữu Thành3, Nguyễn Ngọc Hùng4 |  PDF (270.00 KB)
Trang 9
4. NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA GÓC PHUN SỚM ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ LPG/ DIESEL
Trang 12 |  PDF (248.00 KB)
Nguyễn Tường Vi1, Nguyễn Trọng Dũng1
5. DỰ ĐOÁN GÓC QUAY VÔ LĂNG CỦA XE TỰ LÁI SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP
Trang 15 |  PDF (395.00 KB)
Bùi Văn Hiệu
6. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH LỰC TÁC DỤNG TRÊN VÔ LĂNG KHI ĐÁNH LÁI
Trang 18 |  PDF (233.00 KB)
Nguyễn Ngọc Linh1, Nguyễn Tuấn Anh1, Đặng Ngọc Duyên1, Bùi Đức Tiến1
7. NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC TRÊN ĐỘNG CƠ DIESEL
Trang 21 |  PDF (269.00 KB)
Nguyễn Hữu Tuấn1, Nguyễn Văn Tuân2, Nguyễn Văn Nhinh3, Nguyễn Phi Trường4, Nguyễn Huy Chiến4
8. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
Trang 24 |  PDF (313.00 KB)
9. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN - LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CHO ROBOT SONG SONG
Trang 27 |  PDF (750.00 KB)
Triệu Thị Minh Thu
10. ĐIỀU KHIỂN ROBOT VẼ CHỮ XY PLOTTER BẰNG ARDUINO
Trang 30 |  PDF (794.00 KB)
Triệu Thị Minh Thu
12345678910...Trang cuối