Tuyển tập hội nghị > Năm 2019Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Năm 2019
 
   
LỜI NÓI ĐẦU
Trang bìa |  PDF (1089.00 KB)
LỜI NÓI ĐẦU
MỤC LỤC
Trang i |  PDF (431.00 KB)
MỤC LỤC
IMPACTS ASSESSMENTS OF DAM DEVELOPMENT ON FLOW, SEDIMENT, AND SALINITY INTRUSION INTO VIETNAMESE MEKONG DELTA
Trang xxiv |  PDF (2410.00 KB)
SAMEH KANTOUSH
CURRENT RESEARCH TRENDS ON FLOODING IN SOUTH KOREA
Trang xxxiv |  PDF (243.00 KB)
Professor Kwansue Jung
GIAO THÔNG CÔNG CỘNG Ở HÀ NỘI, TP HỒCHÍ MINH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Trang xxxvi |  PDF (319.00 KB)
Vũ Đình Phụng
1. THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG MỘT ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VẾT NỨT TRONG THÂN VÀ NỀN ĐẬP VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Trang 3 |  PDF (323.00 KB)
Trần Duy Quân, Shinichi Nishimura
2. TÍNH TOÁN KIỂM TRA SỰ LÀM VIỆC AN TOÀN CỦA ĐẬP TRÀN SỰ CỐ HỒ CHỨA NƯỚC YÊN LẬP - QUẢNG NINH
Trang 6 |  PDF (392.00 KB)
Phạm Thị Hương
3. PHẦN MỀM THIẾT KẾTHÀNH PHẦN BÊ TÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP ACI ỨNG DỤNG CHO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Trang 9 |  PDF (301.00 KB)
Hoàng Quốc Gia, Trịnh Khắc Kiên
4. XÁC ĐỊNH CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA THÁP ĐIỂU ÁP MÁNG TRÀN
Trang 12 |  PDF (320.00 KB)
Nguyễn Đức Nghĩa
5. KHẢO SÁT PHẦN KÈ SÔNG BÊN DƯỚI MẶT NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP RADAR ĐẤT
Trang 15 |  PDF (393.00 KB)
Phạm Lê Hoàng Linh, Vũ Hoàng Hiệp, Dương Văn Sáu, Hoàng Việt Hùng
6. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT ĐIỆN THEO KẾHOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN NĂM 2019
Trang 18 |  PDF (314.00 KB)
Hoàng Công Tuấn
7. NGHIÊN CỨU QUAN TRẮC THẤM DƯỚI NỀN ĐẬP ĐỊNH BÌNH VÀ SỬ DỤNG SỐ LIỆU TRONG ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH ĐẬP
Trang 21 |  PDF (306.00 KB)
Nguyễn Phương Dung
8. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HỒ CHỨA TRUNG QUỐC ĐẾN VẬN CHUYỂN BÙN CÁT SÔNG HỒNG (SÔNG ĐÀ, SÔNG THAO)
Trang 24 |  PDF (293.00 KB)
Lê Văn Thịnh
9. XÁC ĐỊNH VÙNG HẠN CHẾ PHÁT ĐIỆN CỦA TRẠM THỦY ĐIỆN
Trang 27 |  PDF (320.00 KB)
Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Văn Sơn
10. ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH MÁI DỐC KHI SỬ DỤNG CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ Ở ĐỒI ÔNG TƯỢNG, HÒA BÌNH
Trang 30 |  PDF (448.00 KB)
Lê Văn Huy, Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Phương Dung
12345678910...Trang cuối