Tuyển tập hội nghị > Năm 2014Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Năm 2014
 
   
HYDRO-ENVIRONMENTAL IMPACTS OF CLIMATE CHANGE IN LARGE RIVER BASINS IN KOREA

KANG Boosik
REAL-TIME TEMPERATURE MONITORING AND SIMULATION OF CONSTRUCTION PROCESS BASED FEEDBACK DESIGN OF TEMPERATURE CONTROLLING MEASURES FOR CONCRETE DAMS

Yihong Zhou, Chunju Zhao, Chao Hu, Huawei Zhou, Xishuang Yin
1. ỨNG DỤNG LUẬT KẾT HỢP ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN KHỬ NHẬP NHẰNG NGHĨA TỪ TIẾNG VIỆT
Trang 3
Đinh Phú Hùng
2. AN EXEMPLAR-BASED APPROACH FOR CROSS-LINGUAL SPEECH RECOGNITION
Trang 6
Đo Văn Hải
3. CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH THƯ VIỆN SỐ DỰA TRÊN LOGIC VỊ TỪ
Trang 9
Lý Anh Tuấn, Trần Thị Minh Hoàn
4. THE ADVANTAGES OF BIM OVER TRADITIONAL CAD DRAFTING TO INCREASE THE PRODUCTIVITY IN BUILDING AND CONSTRUCTION INDUSTRY
Trang 12
Nguyễn Thị Lan Trúc
5. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ TRONG PHÂN TÍCH MẠNG XÃ HỘI
Trang 14
Nguyễn Xuân Hùng, Lê Đức Hậu
6. CÁC KỸ THUẬT NGỤY TRANG CỦA VIRUS ĐA HÌNH
Trang 17
Phạm Thanh Bình
7. ỨNG DỤNG GIS/GPS TRONG QUẢN LÝ MẤT RỪNG Ở VIỆT NAM
Trang 20
Phạm Trí Công
8. GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN DỰA TRÊN K-MEANS CÓ THÍCH ỨNG NĂNG LƯỢNG CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
Trang 23
Vũ Tiến Thái, Nguyễn Mạnh Hiển
9. NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỚI TRONG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN SỰ BẤT ỔN ĐỊNH KELVIN-HELMHOLTZ
Trang 26
Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Thị Lý, Sylvain Guillou, Kim Dan Nguyen
10. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRỰC GIAO CHO PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN TẢI KHUẾCH TÁN
Trang 29
Nguyễn Hữu Thọ
11. NGHIÊN CỨU DÒNG PHUN TIA TÁC ĐỘNG VUÔNG GÓC LÊN BỀ MẶT ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LÀM MÁT CHU TRÌNH KÍN
Trang 32
Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Anh Tuấn
12. NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA XE TẢI BEN HẠNG NẶNG NHẬP KHẨU TỪ TRUNG QUỐC ĐỂ PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM
Trang 35
Nguyễn Đức Ngọc
13. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC THỦY ĐỘNG ĐẾN THIẾT BỊ NÂNG HẠ CỬA VAN
Trang 38
Bùi Văn Hiệu
12345678910...Trang cuối