Tuyển tập hội nghị > Năm 2013Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Năm 2013
 
   
NGHIÊN CỨU SƠ SỞ LÝ THUYẾT XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN MÔ PHỎNG VẬN CHUYỂN BÙN CÁT TRÊN LƯU VỰC VỪA VÀ NHỎ
|  PDF (415.00 KB)
Bài báo giới thiệu về cơ sở lý thuyết mô phỏng quá trình vận chuyển bùn cát bị xói mòn trên lưu vực trên cơ sở xem xét quá trình xói mòn đất bề mặt lưu vực. Từ đó, có thể lựa chọn ngôn ngữ xây dựng phần mềm mô phỏng quá trình vận chuyển bùn cát trên lưu vực vừa và nhỏ, giúp cho việc đánh giá mức độ xói mòn và từ đó đề ra được giải pháp bảo vệ, chống xói mòn, nâng cao năng suất cây trồng.
ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MỰC NƯỚC THIẾT KẾ THEO TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THIẾT KẾ ĐÊ BIỂN 2012
|  PDF (446.00 KB)
Tóm tắt: Bài báo so sánh và đánh giá độ chính xác của mực nước thiết kế theo Tiêu chuẩn Kỹ thuật Thiết kế Đê biển ban hành năm 2012. Việc đánh giá dựa trên số liệu mực nước thực đo tại 9 trạm dọc theo bờ biển từ Quảng Ninh đến Vũng Tàu. Kết quả nghiên cứu cho thấy mực nước thiết kế xác định theo Tiêu chuẩn Kỹ thuật Thiết kế Đê biển sai khác khá nhiều so với số liệu thực đo và đường tần suất mực nước cực trị tổng hợp xây dựng dựa trên các số liệu này.
SÓNG TRÀN QUA ĐÊ ĐÁ ĐỔ MÁI NGHIÊNG SỬ DỤNG KHỐI PHỦ CẢI TIẾN RAKUNA-IV

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu trên mô hình vật lý máng sóng khả năng chiết giảm sóng tràn của khối phủ Rakuna-IV thông qua hệ số nhám γr. Kết quả từ 58 thí nghiệm sóng tràn cho loại khối phủ Rakuna IV so sánh với Tetrapod đã cho thấy hệ số chiết giảm sóng tràn của dạng khối phủ này không phải là một hằng số mà có xu thế phụ thuộc vào tính chất tương tác của sóng trên mái dốc.
VẬN HÀNH TRẠM THỦY ĐIỆN, ĐƯỜNG DẪN DÀI TRONG ĐIỀU KIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN THEO CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC
Trang 11,12 |  PDF (247.00 KB)
PGS.TS. Hồ Sỹ Dự, ThS. Hồ Ngọc Dung, ThS. Hồ Sỹ Mão
NGHIÊN CỨU GIẢI BÀI TOÁN NGƯỢC GIÚP PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GÂY MẤT ỔN ĐỊNH MÁI DỐC
Trang 13,14,15 |  PDF (268.00 KB)
Phạm Hữu Sy, Phạm Phú Vinh, Vũ Lê Minh
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIA CƯỜNG ỔN ĐỊNH CHO MÁI DỐC ĐỨNG
Trang 17,18 |  PDF (255.00 KB)
TS. Lê Xuân Khâm
NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÁT ĐIỆN CHO TRẠM THỦY ĐIỆN NHỎ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NGUỒN NƯỚC CẠN KIỆT
Trang 19,20,21 |  PDF (243.00 KB)
TS. Nguyễn Văn Sơn , TS. Hoàng Công Tuấn , ThS. Nguyễn Thị Nhớ
NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ MỚI TRONG GIA CỐ ĐÊ BIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NEO ĐẤT, SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ PHỤ GIA CONSOLID VÀ CHỐNG XÓI MÒN BẢO VỆ MÁI
Trang 23,24 |  PDF (235.00 KB)
Ngô Trí Viềng, Trịnh Minh Thụ, Hoàng Việt Hùng Vũ Quốc Vương, Nguyễn Văn Thìn, Nguyễn Thị Thu Hương
LỰA CHỌN MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ AN TOÀN HỒ ĐẬP PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ VIỆT NAM
Trang 25,26 |  PDF (683.00 KB)
GS.TS. Phạm Ngọc Quý
XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NHANH TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HIỆU QUẢ KHAI THÁC CÁC HỒ CHỨA Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM
Trang 27,28,29 |  PDF (345.00 KB)
TS. Hoàng Thanh Tùng, GS. TS. Lê Kim Truyền, TS. Dương Đức Tiến, TS. Nguyễn Hoàng Sơn
HỆ THỐNG QUAN TRẮC LÂU DÀI CÔNG TRÌNH CẦU LỚN
Trang 31,32,33 |  PDF (278.00 KB)
TS. Lương Minh Chính
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ
Trang 35,36,37 |  PDF (344.00 KB)
ThS. Đào Xuân Tiến, TS. Nguyễn Xuân Trường, KS. Đỗ Hữu Duật, KS. Phạm Thị Lan Hương
XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC TỐI ƯU CHO THIẾT BỊ PHÁT ĐIỆN BIOMASS GASIFICATION 2KW
Trang 39,40 |  PDF (622.00 KB)
ThS. Nguyễn Minh Việt, ThS. Đỗ Anh Tuấn, KS. Nguyễn Tiến Thịnh
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRONG PHÒNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT BẰNG BẤC THẤM TRONG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
Trang 41,42 |  PDF (238.00 KB)
Bùi Văn Trường, Phạm Quang Đông
SỬ DỤNG VỮA THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG ĐỂ GIA CỐ NỀN ĐẤT BẰNG ĐINH NEO (USE ECO-GROUTS INTENDED FOR SOIL NAILLING)
Trang 43,44,45 |  PDF (348.00 KB)
Trịnh Quang Minh
123456