Tuyển tập hội nghịPrint: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên năm 2013 vào ngày 06/12/2013. Quá trình chuẩn bị cho hội nghị được bắt đầu từ tháng 4 năm 2013 và được đông đảo các chuyên gia gửi bài tham gia. Việc kiểm soát chất lượng chuyên môn được các Tiểu ban khoa học của Trường và các phản biện thực hiện chuẩn mực.
 
Nội dung khoa học bao gồm các lĩnh vực sau: Công trình, Thủy văn, Thủy lực, Kỹ thuật tài nguyên nước, Môi trường, Kinh tế, Năng lượng, Kỹ thuật biển, Cơ khí, Công nghệ thông tin và một số chuyên ngành khác. Những bài tham gia hội nghị là kết quả nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia trong và ngoài Trường. Hy vọng các kỹ sư, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, những người bạn và đồng nghiệp sẽ tìm thấy những thông tin hữu ích và giá trị trong hội nghị này.  

 
BAN BIÊN TẬP 

 
 
   
LỜI NÓI ĐẦU
Trang Bìa
Lời nói đầu
MỤC LỤC
Trang I
Mục lục
Lời nói đầu
Trang đầu |  PDF (401.00 KB)
Lời nói đầu
KHOA CÔNG TRÌNH 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Trang XV
Khoa Công trình
Mục lục
Trang i |  PDF (234.00 KB)
KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Trang XXIII
Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước
Keynote 1: QUANTUM-INSPIRED OPTIMAL RESOURCE ALLOCATION FOR 6G
Trang xvii |  PDF (213.00 KB)
Professor Trung Q. Duong, (IEEE Fellow, AAIA Fellow)
KHOA CƠ KHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1986-2016)
Trang XXVII
Khoa Cơ khí
Keynote 2: TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: NHỮNG NHÂN TỐ TIỀN ĐỀ VÀ KẾT QUẢ
Trang xix |  PDF (227.00 KB)
PGS.TS Lê Ba Phong
Keynotes 1. SHARING THE RIVER MANAGEMENT EXPERIENCES IN KOREA: PAST, PRESENT AND FUTURE
Trang XXIX
KwangIk Son
Keynote 3: CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO NGÀNH KIẾN TRÚC, KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG TẠI PORTCOAST
Trang xxi |  PDF (228.00 KB)
Trần Tấn Phúc
Lời nói đầu
Trang đầu |  PDF (529.00 KB)
Lời nói đầu
Mục lục
Trang i |  PDF (611.00 KB)
Mục lục
KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCARBON THƠM ĐA VÒNG (PAH) CỦA MỘT SỐ VI SINH VẬT PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM
Trang xvii |  PDF (437.00 KB)
Nghiêm Ngọc Minh
LANDSLIDE HYDROLOGY: FROM HYDROLOGY TO PORE WATER PRESSURE AND LANDSLIDE INITIATION
Trang xviii |  PDF (356.00 KB)
Thom A. Bogaard
12345678910...Trang cuối