Tuyển tập hội nghịPrint: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên năm 2013 vào ngày 06/12/2013. Quá trình chuẩn bị cho hội nghị được bắt đầu từ tháng 4 năm 2013 và được đông đảo các chuyên gia gửi bài tham gia. Việc kiểm soát chất lượng chuyên môn được các Tiểu ban khoa học của Trường và các phản biện thực hiện chuẩn mực.
 
Nội dung khoa học bao gồm các lĩnh vực sau: Công trình, Thủy văn, Thủy lực, Kỹ thuật tài nguyên nước, Môi trường, Kinh tế, Năng lượng, Kỹ thuật biển, Cơ khí, Công nghệ thông tin và một số chuyên ngành khác. Những bài tham gia hội nghị là kết quả nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia trong và ngoài Trường. Hy vọng các kỹ sư, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, những người bạn và đồng nghiệp sẽ tìm thấy những thông tin hữu ích và giá trị trong hội nghị này.  

 
BAN BIÊN TẬP 

 
 
   
LỜI NÓI ĐẦU
Trang Bìa
Lời nói đầu
MỤC LỤC
Trang I
Mục lục
KHOA CÔNG TRÌNH 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Trang XV
Khoa Công trình
KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Trang XXIII
Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước
KHOA CƠ KHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1986-2016)
Trang XXVII
Khoa Cơ khí
Keynotes 1. SHARING THE RIVER MANAGEMENT EXPERIENCES IN KOREA: PAST, PRESENT AND FUTURE
Trang XXIX
KwangIk Son
LỜI NÓI ĐẦU
Trang bìa |  PDF (1089.00 KB)
LỜI NÓI ĐẦU
MỤC LỤC
Trang i |  PDF (431.00 KB)
MỤC LỤC
IMPACTS ASSESSMENTS OF DAM DEVELOPMENT ON FLOW, SEDIMENT, AND SALINITY INTRUSION INTO VIETNAMESE MEKONG DELTA
Trang xxiv |  PDF (2410.00 KB)
SAMEH KANTOUSH
CURRENT RESEARCH TRENDS ON FLOODING IN SOUTH KOREA
Trang xxxiv |  PDF (243.00 KB)
Professor Kwansue Jung
GIAO THÔNG CÔNG CỘNG Ở HÀ NỘI, TP HỒCHÍ MINH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Trang xxxvi |  PDF (319.00 KB)
Vũ Đình Phụng
LỜI NÓI ĐẦU
Trang bìa |  PDF (1079.00 KB)
LỜI NÓI ĐẦU
MỤC LỤC
Trang I |  PDF (435.00 KB)
MỤC LỤC
NUMERICAL AND PHYSICAL MODELLING OF THE WAVE EFFECT ON THE PORT AND COASTAL PROTECTION STRUCTURES
Trang xvii |  PDF (667.00 KB)
IzmailKantarzhi,
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Trang xxvii |  PDF (207.00 KB)
PGS.TS Vũ Sỹ Tuấn
12345678910...Trang cuối