Tuyển tập hội nghị > Năm 2023Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 
   
Lời nói đầu
Trang đầu |  PDF (401.00 KB)
Lời nói đầu
Mục lục
Trang i |  PDF (234.00 KB)
Keynote 1: QUANTUM-INSPIRED OPTIMAL RESOURCE ALLOCATION FOR 6G
Trang xvii |  PDF (213.00 KB)
Professor Trung Q. Duong, (IEEE Fellow, AAIA Fellow)
Keynote 2: TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: NHỮNG NHÂN TỐ TIỀN ĐỀ VÀ KẾT QUẢ
Trang xix |  PDF (227.00 KB)
PGS.TS Lê Ba Phong
Keynote 3: CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO NGÀNH KIẾN TRÚC, KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG TẠI PORTCOAST
Trang xxi |  PDF (228.00 KB)
Trần Tấn Phúc
1. NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO ĐỘ NHỚT DÃN CỦA POLYME
Trang 3 |  PDF (709.00 KB)
Nguyễn Ngọc Minh
2. ỨNG DỤNG LOGIC MỜ CHO CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN Ô TÔ
Trang 6 |  PDF (771.00 KB)
Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Ngọc Duyên
3. THIẾT KẾ, CHẾ TẠO XE VẬN CHUYỂN HÀNG TỰ ĐỘNG TRONG KHO HÀNG LOGISTIC
Trang 9 |  PDF (687.00 KB)
Bùi Văn Tuyển
4. KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM DÒNG PHUN THẲNG ĐỨNG VUÔNG GÓC LÊN MẶT PHẲNG
Trang 12 |  PDF (892.00 KB)
Nguyễn Anh Tuấn
5. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TAGUCHI KHI PHAY THÉP S55C
Trang 15 |  PDF (262.00 KB)
Nguyễn Công Nguyên
6. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN HỮU HẠN MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ÁP SUẤT CỦA MÀNG DẦU BÔI TRƠN TRONG BƠM BÁNH RĂNG ĂN KHỚP TRONG
Trang 18 |  PDF (1308.00 KB)
Nguyễn Văn Kựu
7. NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CHẤM ĐIỂM BÀI THI TRẮC NGHIỆM ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH
Trang 21 |  PDF (1072.00 KB)
Nguyễn Tuấn Anh
8. ĐỘNG LỰC HỌC NGƯỢC ROBOT SONG SONG DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP GỘP CÁC NHÂN TỬ LAGRANGE
Trang 24 |  PDF (663.00 KB)
Lương Bá Trường
9. CÁC ĐẶC TRƯNG ÂM THANH SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH NHẬN DẠNG GIỌNG NÓI
Trang 27 |  PDF (681.00 KB)
Nguyễn Huy Thế, Nguyễn Tuấn Anh
10. ĐIỀU KHIỂN CÁNH TAY ROBOT THEO VỊ TRÍ TÍNH TOÁN BẰNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
Trang 30 |  PDF (890.00 KB)
Triệu Thị Minh Thu
12345678910...Trang cuối