Tuyển tập hội nghị > Năm 2020Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Năm 2020
 
   
LỜI NÓI ĐẦU
Trang bìa |  PDF (1073.00 KB)
LỜI NÓI ĐẦU
MỤC LỤC
Trang i |  PDF (432.00 KB)
Mục lục
MODELLING FOR SUSTAINABLE ADAPTATION PLANNING
Trang xvii |  PDF (151.00 KB)
Prof. Alexis Drogoul
GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT VÀ CẢNH BÁO HẠN HÁN TRONG ĐIỀU KIỆN THIẾU SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Trang xviii |  PDF (202.00 KB)
GS.TS Nguyễn Quang Kim
CƠ ĐIỆN TỬ VÀ KỸ THUẬT ROBOT TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ
Trang XX |  PDF (183.00 KB)
GS.TSKH Nguyễn Văn Khang
1. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG LPG/DIESEL ĐẾN ĐẶC TÍNH PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL
Trang 3 |  PDF (549.00 KB)
Nguyễn Tường Vi
2. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG DIMETHYL ETHER CHO ĐỘNG CƠ DIESEL BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG AVL BOOST
Trang 6 |  PDF (612.00 KB)
Nguyễn Tường Vi 1, Phạm Văn Huy 2
3. XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI CỦA HỆ SỐ TRUYỀN LỰC NGANG KHI ĐÁNH LÁI
Trang 9 |  PDF (363.00 KB)
Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Ngọc Duyên, Nguyễn Văn Kựu
4. KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP RỜI RẠC VÀ PHƯƠNG PHÁP MÁY HỌC TRONG DỰ BÁO ĐỘ TƠI XỐP
Trang 12 |  PDF (533.00 KB)
Bùi Văn Hiệu
5. KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM ĐỘ NHỚT CỦA CHẤT LỎNG GIẢM LỰC CẢN SURFACTANT
Trang 15 |  PDF (343.00 KB)
Nguyễn Anh Tuấn
6. NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CÁC MẪU ĐẶC TRONG 3D-PRINTING VỚI KÍCH THƯỚC TỪ 10 ĐẾN 100 MM
Trang 18 |  PDF (509.00 KB)
TS Nguyễn Công Nguyên
7. ĐỘNG LỰC HỌC NGƯỢC ROBOT DƯ DẪN ĐỘNG
Trang 21 |  PDF (394.00 KB)
Lương Bá Trường
8. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶLỆ SYNGAS VÀ GÓC PHUN SỚM ĐẾN ĐẶC TÍNH PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ LƯỠNG NHIÊN LIỆU SYNGAS/DIESEL BẰNG PHẦN MỀM AVL-BOOST
Trang 24 |  PDF (330.00 KB)
Nguyễn Tường Vi 1, Ngô Văn Dũng 2
9. SÓNG LAMB TRUYỀN TRONG CẤU TRÚC SANDWICH
Trang 27 |  PDF (249.00 KB)
Nguyễn Thị Khánh Linh
10. ĐỘNG LỰC HỌC ROBOT VỚI LIÊN KẾT CHƯƠNG TRÌNH
Trang 30 |  PDF (522.00 KB)
Lương Bá Trường
12345678910...Trang cuối