7. NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC TRÊN ĐỘNG CƠ DIESEL
Trang 21 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Hữu Tuấn1, Nguyễn Văn Tuân2, Nguyễn Văn Nhinh3, Nguyễn Phi Trường4, Nguyễn Huy Chiến4

 

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA NHIÊN LIỆU
DIESEL SINH HỌC TRÊN ĐỘNG CƠ DIESEL
 
Nguyễn Hữu Tuấn1, Nguyễn Văn Tuân2, Nguyễn Văn Nhinh3,
Nguyễn Phi Trường4, Nguyễn Huy Chiến4
1Trường Đại học Thủy lợi, email: nhtuan@tlu.edu.vn
2Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
3Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
4Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 
Các thách thức về nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt và ô nhiễm môi trường từ các phương tiện tham gia giao thông ngày càng gia tăng đã không ngừng thúc đẩy các nghiên cứu áp dụng các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải ô nhiễm trong các hoạt động giao thông.
 
Ngoài diesel khoáng (DO), nhiên liệu diesel sinh học sử dụng cho động cơ đốt trong đang nhận được sự quan tâm trên thế giới. Diesel sinh học được định nghĩa là một dạng nhiên liệu dùng để thay thế diesel, có nguồn gốc từ dầu thực vật hoặc mỡ động vật. Về phương diện hóa học thì diesel sinh học là methyl, ethyl ester của những acid béo. Nhiên liệu diesel sinh học góp phần phát triển kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho người dân ở những nơi có tiềm năng lớn đối với lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

 

 

Xem thêm…