4. NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA GÓC PHUN SỚM ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ LPG/ DIESEL
Trang 12 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Tường Vi1, Nguyễn Trọng Dũng1

 

 NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG
CỦA GÓC PHUN SỚM ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
VÀ PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ LPG/ DIESEL
 Nguyễn Tường Vi1, Nguyễn Trọng Dũng1
1Trường Đại học Thủy lợi, email: nguyentuongvi1978@tlu.edu.vn
 
1. GIỚI THIỆU CHUNG
 
 
Hiện nay, chất lượng không khí của các trung tâm thành phố xuống rất thấp do bị ô nhiễm từ khí thải động cơ xăng và diesel [1]. Việc sử dụng  nhiên liệu LPG trên động cơ diesel được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu [2]. LPG là loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm, đã được nghiên cứu và sử dụng nhiều trên động cơ xăng ở các nước cũng như ở Việt Nam, cho biết có thể thay thế đến 30% diesel mà chưa gây kích nổ, phát thải HC tăng mạnh, NOx tăng đến 50%, CO và Soot giảm mạnh [3,4].
 
Tuy nhiên, LPG không thể sử dụng được theo cách thức tự cháy do nén thông thường như nhiên liệu diesel và thay thế hoàn toàn nhiên liệu diesel được mà LPG thường được sử dụng kết hợp với nhiên liệu diesel trên động cơ lưỡng nhiên liệu LPG/diesel.
 
Mặt khác, khi phun LPG vào đường nạp động cơ, LPG chiếm chỗ khí nạp, làm thay đổi quá trình hình thành hỗn hợp, quá trình cháy của động cơ. Vì vậy, cần phải nghiên cứu để điều chỉnh lại φs cho phù hợp đảm bảo tính năng làm việc của động cơ.

 

 

Xem thêm…