5. DỰ ĐOÁN GÓC QUAY VÔ LĂNG CỦA XE TỰ LÁI SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP
Trang 15 |  PDF (Size KB)
Bùi Văn Hiệu

 

DỰ ĐOÁN GÓC QUAY VÔ LĂNG CỦA XE TỰ LÁI
SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP
 
Bùi Văn Hiệu
Trường Đại học Thủy lợi, email: hieubv@tlu.edu.vn

 

1. GIỚI THIỆU
 
 
Các xe vận chuyển có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như vận chuyển người, vận chuyển nguyên vật liệu trong xây dựng và công nghiệp. Nghiên cứu về xe tự lái đã phát triển rất mạnh ở trên thế giới với nhiều thành tựu đột phá [1]. Tuy nhiên, xây dựng các mô hình xe tự lái để vận chuyển người, hàng hóa phù hợp với các điều kiện đặc trưng của thực tế như trong các nhà máy công nghiệp, công trường, khuôn viên trường học còn chưa được phát triển nhiều.
 
Phát triển xe tự lái có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau, một trong các cách tiếp cận phổ biến nhất đó là dùng các mạng nơ-ron nhân tạo để xử lý hình ảnh thu được từ camera [1]. Để có thể xử lý các thông tin hình ảnh và đưa ra các đặc trưng của hình ảnh cho quá trình dự báo cần có các mạng nơ-ron phù hợp. Quá trình xây dựng cấu trúc mạng nơ-ron phù hợp với sự đa dạng và tính chất dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong phát triển mô hình xe tự lái.
 

 

 

Xem thêm…