6. NGHIÊN CỨU HỆ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT CHO ĐỘNG CƠ TỰ NÂNG KHÔNG LÕI THÉP
Trang 18 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Xuân Biên
 

 

 

  

 

Nguyễn Xuân Biên
Trường Đại học Thủy lợi, email: xuanbien.ng@tlu.edu.vn

 

 1. GIỚI THIỆU CHUNG

  

Các động cơ ổ từ truyền thống Hình 1 thường bao gồm một động cơ tạo chuyển động quay, hai ổ từ ngang trục hai bên để giữ ổn định rotor theo hướng ngang trục và một ổ từ dọc trục để giữ ổn định rotor theo hướng dọc trục. Rõ ràng với cấu trúc này thì động cơ ổ từ có kích thước lớn và sử dụng quá nhiều máy điện sẽ dẫn tới tổn hao nhiều và khó ứng dụng được trong các thiết bị có không gian giới hạn [1]-[3].

  

Gần đây, nhiều nghiên cứu đã tập trung vào việc giảm kích thước và giảm tổn hao cho các động cơ ổ từ và một trong những giải pháp nhận được nhiều sự quan tâm là tích hợp chức năng ổ từ ngang trục vào động cơ Hình 2 [4]-[5]. Mặc dù ở dải công suất lớn phương pháp tích hợp này đã cho thấy nhiều ưu việt, tuy nhiên ở dải công suất rất nhỏ việc tiếp tục yêu cầu tăng mật độ công suất và giảm tổn hao vẫn còn gặp khó khăn do động cơ vẫn phải sử dụng lõi thép.