9. XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TỈ LỆ CHO KẾT CẤU LÕI ĐÊ CHẮN SÓNG DẠNG ĐÁ ĐỔ TRONG CÁC THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH VẬT LÍ
Trang 27 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Quang Lương, Nguyễn Văn Thìn

XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TỈ LỆ CHO KẾT CẤU LÕI ĐÊ CHẮN SÓNG

DẠNG ĐÁ ĐỔ TRONG CÁC THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH VẬT LÍ

 

Nguyễn Quang Lương, Nguyễn Văn Thìn

Trường Đại học Thủy lợi, email: luong.n.q@tlu.edu.vn

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 

Các ảnh hưởng v mặt tỉ lệ trong các mô hình thủy động lực học với sóng ngắn chủ yếu là do giả thiết trọng lực là lực vật lí chủ đạo để cân bằng các lực quán tính. Việc định tỉ lệ dựa trên giả thiết này (tỉ lệ Froude) đã mô phỏng một cách thiếu chính xác các lực vật lí khác v độ nhớt, độ đàn hồi, sức căng b mặt... với giả thiết đặt ra là các lực này không đáng kể trong các quá trình vật lí. Trong các mô hình thủy lực sóng ngắn được định tỉ lệ theo tiêu chuẩn Froude, tính không đồng dạng của các lực nhớt và sức căng bmặt có thể dẫn đến các ảnh hưởng có liên quan đến các hiện tượng sóng phản xạ, sóng nhiễu xạ, sự tiêu tán năng lượng sóng do ma sát và do sóng vỡ.

 

Đối với tầng lọc và đặc biệt là lớp lõi, vai trò của dòng chảy vào và ra đê chắn sóng trở nên quan trọng (Burcharth và cộng sự, 1998). Khi tính toán tỉ lệ cho lớp phủ, quy tắc Froude có thể áp dụng. Tuy nhiên, điu này không còn đúng cho lớp lõi do cỡ hạt trở nên rất mịn và do đó lớp lõi trở thành dạng không thấm nước. Có thể thấy rằng tính thấm của đê chắn sóng có ảnh hưởng đến sóng leo, sóng tràn và ổn định của khối phủ.

 

Xem thêm...