7. THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH MẠCH ĐỘNG ÁP LỰC SAU CÔNG TRÌNH THÁO
Trang 21 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Phương Dung

THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH MẠCH ĐỘNG ÁP LỰC

SAU CÔNG TRÌNH THÁO

Nguyễn Phương Dung

Trường Đại học Thủy lợi, email: nguyenphuongdungn@tlu.edu.vn

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Các công trình tiêu năng có áp dụng hình thức tiêu năng đáy được áp dụng phổ biến do khả năng có thể tiêu hao (50-70)% năng lượng thừa của dòng chảy sau khi qua công trình. Dòng chảy sau bể tiêu năng dù đã được tiêu hao nhưng chưa hết phần năng lượng thừa, các biến thiên mạch động lưu tốc, áp lực thay đổi rất đáng kể. Vì vậy sau bể tiêu năng (BTN) thường bố trí sân sau với nhiệm vụ tiêu hao nốt năng lượng thừa của dòng chảy sau bể và bảo vệ đáy kênh khỏi những tác động có hại do áp lực mạch động gây nên.

 

Mạch động áp lực lên các kết cấu của công trình tiêu năng, cụ thể ở đây là bể và sân sau đã được nghiên cứu và đưa thành dạng biểu đồ tra cứu [1,2,3]. Ở Việt Nam các thí nghiệm nghiên cứu mạch động áp lực đã được thực hiện với BTN của những tràn lớn (nước Trong, Ngàn Trươi…), còn đối với khu vực sau BTN lại chưa được quan tâm nhiu.

 

Xem thêm...