9. ĐÁP ỨNG ĐỘNG LỰC HỌC CỦA DẦM SANDWICH 2D-FGM CHỊU KHỐI LƯỢNG DI ĐỘNG
Trang 27 |  PDF (Size KB)
Phạm Vũ Nam1, Đặng Ngọc Duyên1

ĐÁP ỨNG ĐỘNG LỰC HỌC CỦA DẦM SANDWICH 2D-FGM CHỊU KHỐI LƯỢNG DI ĐỘNG

 

 

Phạm Vũ Nam1, Đặng Ngọc Duyên1
1Trường Đại học Thủy lợi, email: nampv@tlu.edu.vn

 

 

1. GIỚI THIỆU

 

 

Dầm sandwich với cơ tính biến thiên liên tục theo cả chiều cao và chiều dài (dầm sandwich 2D-FGM) khắc phục được hiện tượng tách lớp thường gặp trong các dầm sandwich truyền thống. Với các ưu điểm này, dầm sandwich 2D-FGM được thiết kế để chịu các tải trọng phức tạp, kể cả các tải trọng động. Bài báo này nghiên cứu đáp ứng động lực học của dầm sandwich 2D-FGM ba pha chịu tác động của khối lượng di động. Lõi của dầm là vật liệu thuần nhất, trong khi hai lớp ngoài là vật liệu 2D-FGM với tính chất đàn hồi được đánh giá bằng mô hình Maxwell. Phương trình chuyển động dạng rời rạc của dầm được thiết lập trên cơ sở lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất và phương pháp phần tử hữu hạn. Các đặc trưng động lực học của dầm được tính toán nhờ phương pháp tích phân trực tiếp Newmark. Ảnh hưởng của sự phân bố vật liệu, vận tốc của khối lượng di động tới đáp ứng động lực học của dầm được nghiên cứu chi tiết.