1. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ MÔ PHỎNG MÔ HÌNH KHÔNG GIAN HỆ THỐNG TREO CỦA Ô TÔ BẰNG PHẦN MỀM AMESIM
Trang 3 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Văn Kựu

 

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ MÔ PHỎNG MÔ HÌNH
KHÔNG GIAN HỆ THỐNG TREO CỦA Ô TÔ
BẰNG PHẦN MỀM AMESIM
 
Nguyễn Văn Kựu
Trường Đại học Thủy lợi, email: nguyenvankuu123@tlu.edu.vn
 

1. GIỚI THIỆU

 
Hệ thống treo trên ô tô có vai trò hết sức quan trọng, nó góp phần nâng cao độ êm dịu và an toàn chuyển động của ô tô. Để đánh giá hệ thống treo thì việc phân tích ứng xử của hệ thống treo cũng góp phần không nhỏ trong quá trình kiểm định thiết kế cũng như đánh giá sự phù hợp giữa thông số cơ bản, thông số kết cấu và điều kiện chuyển động thực tế của ô tô trên đường. Hiện nay phương pháp mô phỏng số kết hợp với thực nghiệm ảo đang được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu các cơ hệ đặc biệt là hệ dao động của ô tô. Mục tiêu của bài báo là phân tích sơ bộ về ứng xử động lực học của hệ thống treo của ô tô bằng cách sử dụng mô hình được xây dựng trong chương trình mô phỏng của phần mềm AMESim.
 

 

 

Xem thêm…