Tuyển tập hội nghị > Năm 2022Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Bìa 2022
 
   
Lời nói đầu
Trang đầu |  PDF (529.00 KB)
Lời nói đầu
Mục lục
Trang i |  PDF (611.00 KB)
Mục lục
KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCARBON THƠM ĐA VÒNG (PAH) CỦA MỘT SỐ VI SINH VẬT PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM
Trang xvii |  PDF (437.00 KB)
Nghiêm Ngọc Minh
LANDSLIDE HYDROLOGY: FROM HYDROLOGY TO PORE WATER PRESSURE AND LANDSLIDE INITIATION
Trang xviii |  PDF (356.00 KB)
Thom A. Bogaard
TIỀN SỐ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG TỚI HỆ THỐNG TIỀN TỆ
Trang xx |  PDF (477.00 KB)
Nguyễn Văn Minh
1. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT CHẤT BỀ MẶT SURFACTANT ĐẾN ĐẶC TÍNH CỦA MÁY BƠM LY TÂM
Trang 3 |  PDF (389.00 KB)
Nguyễn Ngọc Minh1, Bùi Văn Hiệu1, Nguyễn Ngọc Huyên1, Nguyễn Anh Tuấn1
2. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỂ PHÁT HIỆN PCB LỖI TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Trang 6 |  PDF (1166.00 KB)
Bùi Văn Hiệu
3. ỨNG XỬ PHI TUYẾN CỦA DẦM COMPOSITES GIA CƯỜNG BỞI CÁC ỐNG NANO CÁC-BON CÓ PHÂN BỐ NGẪU NHIÊN
Trang 9 |  PDF (513.00 KB)
Bùi Thị Thu Hoài
4. ẢNH HƯỞNG CỦA GÓC NGHIÊNG LÊN HỆ SỐ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA DẦM CHỊU KHỐI LƯỢNG DI ĐỘNG
Trang 12 |  PDF (500.00 KB)
Trần Thị Thơm
5. ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC NHỎ LÊN ỨNG XỬ PHI TUYẾN CHUYỂN VỊ LỚN CỦA CÁC KẾT CẤU DẦM VÀ KHUNG PHẲNG VỚI KÍCH THƯỚC MICRO
Trang 15 |  PDF (485.00 KB)
Lê Công Ích1, Phạm Vũ Nam2
6. NGHIÊN CỨU HỆ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT CHO ĐỘNG CƠ TỰ NÂNG KHÔNG LÕI THÉP
Trang 18 |  PDF (412.00 KB)
Nguyễn Xuân Biên
7. ẢNH HƯỞNG CỦA THAM SỐ KÍCH THƯỚC LÊN HỆ SỐ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA DẦM MICRO CHỊU KHỐI LƯỢNG DI ĐỘNG
Trang 21 |  PDF (267.00 KB)
Vũ Thị An Ninh1, Nguyễn Đình Kiên2
8. KHẢO SÁT DÒNG CHẤT LỎNG TRÊN TƯỜNG PHẰNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PIV
Trang 24 |  PDF (1460.00 KB)
Nguyễn Anh Tuấn
9. ĐÁP ỨNG ĐỘNG LỰC HỌC CỦA DẦM SANDWICH 2D-FGM CHỊU KHỐI LƯỢNG DI ĐỘNG
Trang 27 |  PDF (581.00 KB)
Phạm Vũ Nam1, Đặng Ngọc Duyên1
10. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN ĐÁP ỨNG DAO ĐỘNG CỦA DẦM DƯỚI TÁC DỤNG CỦA LỰC DI ĐỘNG
Trang 30 |  PDF (453.00 KB)
Bùi Văn Tuyển1, Nguyễn Trọng Dũng1
12345678910...Trang cuối