Tuyển tập hội nghị > Năm 2015Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Năm 2015
 
   
CLIMATE CHANGE AND DESIGN CRITERIA OF STRUCTURAL MEASURES FOR NATURAL DISASTERS

Hung Soo KIM, Association
INTERNATIONAL DAM SAFETY PRACTICE AND HOW THIS APPLIES IN VIETNAM

Peter Amos
FLOOD CONTROL MEASURES IN THE LOWER DONG NAI - SAI GON RIVER BASIN

Nguyen Quang Kim, Le Xuan Bao, Le Trung Thanh, Trieu Anh Ngoc
1. GIẢI PHÁP NÂNG CẤP ĐẬP ĐẤT HỒ CHỨA NƯỚC VỰC TRÒN QUẢNG BÌNH ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ MỚI
Trang 3
Lê Xuân Khâm
2. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CÁP QUANG TRONGQUAN TRẮC ĐƯỜNG BÃO HÒA TRONG THÂN ĐẬP
Trang 6
Lê Thị Thu Hiền, Phạm Quý Ngọc
3. NGHIÊN CỨU HÓA LỎNG CỦA CÁT NỀN ĐÊ HỮU HỒNG, K73+500-K74+100, CHỊU TẢI TRỌNG CHU KỲ KHÔNG THOÁT NƯỚC
Trang 9
Ngô Thị Ngọc Vân, Nguyễn Hồng Nam
4. NGHIÊN CỨU HÓA LỎNG CÁT SÔNG HỒNG KHU VỰC CẢNG HÀ NỘI CHỊU TẢI TRỌNG 3 TRỤC ĐỘNG
Trang 12
Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Chí Linh, Phạm Tư Chính
5. MỘT SỐ TIÊU CHÍ THẤMTRONG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP ĐẤT
Trang 15
Phạm Ngọc Quý
6. PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH CỦA KHUNG PHẲNGCÓ NÚT CỨNG VÀ LIÊN KẾT NỬA CỨNG
Trang 18
Nguyễn Thu Nga, Lê Đình Cường
7. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ SẠT TRƯỢT MÁI DỐC VIỀN HỒ ĐĂK LÔNG THƯỢNG
Trang 21
Nguyễn Công Thắng, Trần Văn Tiến
8. NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN KẾT CẤU BẢO VỆ MÁI ĐÊ BIỂN NGĂN CHẶN HIỆN TƯỢNG ĐÁ TRƯỢT TRÊN MÁI KÈ DO SÓNG VÀ DÒNG TÁC ĐỘNG
Trang 24
Phạm Văn Lập, Lê Xuân Roanh
9. ỨNG XỬ NHIỆT - CƠ HỌC CỦA GỐI CAO SU CÓ ĐỘ CẢN CAO KHI CHỊU TẢI TRỌNG HÌNH SIN
Trang 26
Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Tiến Chương và Yoshiaki Okui
10. TÍNH TOÁN LỰC CĂNG CÁP CHO THÁP CỐNG NGẦM SỬ DỤNG GIẢI PHÁP KẾT CẤU LẮP GHÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC CĂNG SAU
Trang 29
Trần Duy Quân, Hồ Sỹ Tâm, Nguyễn Cảnh Thái
11. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CỨNG LIÊN KẾT ĐẾN SỰ LÀM VIỆC CỦA KẾT CẤU KHUNG THÉP CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG
Trang 32
Nguyễn Tiến Chương, Nguyễn Hải Quang
12. SỬA CHỮA – NÂNG CẤP CẦU YẾU BTCT BẰNG GIẢI PHÁPSỬ DỤNG TẤM GIA CƯỜNG COMPOSITE ỨNG SUẤT TRƯỚC
Trang 35
Đặng Việt Đức, Bùi Thị Thu Huyền
12345678910