Tuyển tập hội nghị > Năm 2018Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Năm 2018
 
   
LỜI NÓI ĐẦU
Trang bìa |  PDF (1079.00 KB)
LỜI NÓI ĐẦU
MỤC LỤC
Trang I |  PDF (435.00 KB)
MỤC LỤC
NUMERICAL AND PHYSICAL MODELLING OF THE WAVE EFFECT ON THE PORT AND COASTAL PROTECTION STRUCTURES
Trang xvii |  PDF (667.00 KB)
IzmailKantarzhi,
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Trang xxvii |  PDF (207.00 KB)
PGS.TS Vũ Sỹ Tuấn
AN OUTLINE OF THE HISTORICAL STAGES OF FLOODS AND COUNTERMEASURES IN THE REPUBLIC OF KOREA
Trang xxxiv |  PDF (409.00 KB)
Sangho Lee
QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẰNG BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG
Trang xxxvii |  PDF (504.00 KB)
PGS. TS Nghiêm Văn Lợi, ThS Trần Minh Tâm
1. SO SÁNH TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT - BIẾN DẠNG CỦA TRỤ PIN THÀNH MỎNG TRONG PHÂN TÍCH TUYẾN TÍNH VÀ KHI CÓ KỂ ĐẾN YẾU TỐ PHI TUYẾN HÌNH HỌC
Trang 3 |  PDF (278.00 KB)
Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Cảnh Thái, Nguyễn Ngọc Thắng
2. THAY THẾ LỚP CHE PHỦ BỀ MẶT CÁC BÃI XỬ LÝ RÁC THẢI DÙNG ĐẤT TRUYỀN THỐNG BẰNG VẬT LIỆU POSI - SHELL
Trang 6 |  PDF (194.00 KB)
Đồng Kim Hạnh
3. LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC MẶT CẮT NGANG HỢP LÝ CỦA CỐNG DẪN DÒNG CHO ĐẬP BÊ TÔNG TRỌNG LỰC
Trang 9 |  PDF (219.00 KB)
Mai Lâm Tuấn
4. MÔ HÌNH TOÁN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM SÓNG CỦA HÀNG RÀO TRE
Trang 12 |  PDF (227.00 KB)
Thiều Quang Tuấn, Mai Trọng Luân
5. XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT TẠI CỐI QUAY CỬA VAN CUNG BẰNG THỰC NGHIỆM
Trang 15 |  PDF (274.00 KB)
Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Thái Hoàng
6. NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH CHỈNH TRỊ SUỐI THIA TỈNH YÊN BÁI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ BỜ ỔN ĐỊNH LÒNG DẪN
Trang 18 |  PDF (213.00 KB)
Lê Đình Vinh
7. XÂY DỰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỀU KHIỂN HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN CƠ SỞ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC TỐI ƯU
Trang 21 |  PDF (183.00 KB)
Hoàng Công Tuấn
8. NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH THỦY LỰC CỦA KHỐI PHỦ RAKUNA-IV TRONG TRƯỜNG HỢP XẾP RỐI VÀ SÓNG KHÔNG TRÀN
Trang 24 |  PDF (329.00 KB)
Nguyễn Quang Lương, Nguyễn Văn Thìn
9. CÔNG CỤ HỖ TRỢ VẬN HÀNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT ĐIỆN TRẠM THỦY ĐIỆN NHỎ
Trang 27 |  PDF (204.00 KB)
Nguyễn Đức Nghĩa
12345678910...Trang cuối