KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCARBON THƠM ĐA VÒNG (PAH) CỦA MỘT SỐ VI SINH VẬT PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM
Trang xvii |  PDF (Size KB)
Nghiêm Ngọc Minh

 

KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCARBON THƠM ĐA VÒNG (PAH)
CỦA MỘT SỐ VI SINH VẬT PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM

  GS.TS.NCVCC Nghiêm Ngọc Minh

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT

 

Báo cáo này chia sẻ những nét cơ bản về vai trò phân huỷ sinh học các hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) của vi sinh vật nói chung và một số ví dụ minh họa điển hình về phân huỷ PAH của một số chủng vi sinh vật phân lập được tại Việt Nam. Nội dung chính của báo cáo gồm ảnh hưởng của ô nhiễm PAH, xử lý ô nhiễm PAH theo phương pháp phân hủy sinh học (bioremediation), vai trò của VSV trong phân hủy sinh học PAH và phân lập, tìm kiếm được các vi sinh vật bản địa có khả năng chuyển hóa PAH.

 

SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

GS.TS.NCVCC Nghiêm Ngọc Minh tốt nghiệp cử nhân sinh học tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1985, thực tập sinh tại Trung tâm Sinh học Szeged - Hungary (1992-1995), Tiến sĩ (1999), sau Tiến sĩ (Posdoc) tại Viện Nghiên cứu thực phẩm quốc gia Nhật Bản, tại Szukuba - Nhật Bản (2001-2003), Phó Giáo sư (2011), Giáo sư (2019). GS Nghiêm Ngọc Minh có hơn 35 năm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực công nghệ sinh học, từng dạy là cộng tác viên khoa học tại Bỉ, Hà Lan, Pháp, Mỹ…, tham gia nhiều Hội đồng khoa học cấp quốc gia đặc biệt là Chủ tịch của các cuộc thi khoa học kỹ thuật của quốc gia và các tỉnh…

 

GS Nghiêm Ngọc Minh đã từng là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hệ gen kiêm Trưởng phòng Hệ gen học vi sinh. Nguyên Phó Trưởng phòng Công nghệ ADN Ứng dụng, Trưởng phòng Công nghệ Sinh học môi trường, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.