LỜI NÓI ĐẦU
Trang bìa |  PDF (Size KB)
LỜI NÓI ĐẦU

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

Năm 2019, đánh dấu một sựkiện trọng đại, Trường Đại học Thủy lợi tròn 60 tuổi. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển (1959 - 2019), được sựquan tâm của Đảng và Nhà nước, sựgiúp đỡquý báu của các Bộ, Ngành Trung ương, bằng quyết tâm và nghịlực, với nhiệt huyết và sựnỗlực vượt khó của các thếhệgiảng viên, cán bộ, công nhân viên và sinh viên, Trường Đại học Thuỷlợi không ngừng phát triển, khẳng định là trường đại học đầu ngành, đào tạo nguồn nhânlực trình độcao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nước và là trung tâm khoa học, công nghệcó uy tín vềThủy lợi, Thủy điện, Tài nguyên và Môi trường, Phòng chống và giảm nhẹthiên tai…

 

Trong 60 năm qua hàng trăm công trình khoa học, hàng nghìn đềtài nghiên cứu được chuyển giao, ứng dụng hiệu quảvào sản xuất và đời sống. Để đánh giá và tổng kết các thành tựu đó, Trường Đại học Thủy lợi tổchức Hội nghịKhoa học thường niên năm 2019 vào ngày 14/11/2019. Hội nghịgồm 254 báo cáo khoa học. Các báo cáo được chia thành các lĩnh vực: Công trình, Điện - Điện tử, Cơkhí, Khoa học xã hội, Thuỷvăn - Thủy lực, Hóa - Môi trường, Kỹthuật Tài nguyên nước, Công nghệthông tin - Tính toán khoa học, Kinh tếvà Quản lý, Ngôn ngữAnh, Khoa học xã hội.

 

Những kết quảthểhiện trong Tuyển tập là một phần trong rất nhiều công trình nghiên cứu của các thầy cô giáo, các nhà khoa học trong và ngoài trường… Hy vọng Tuyển tập Hội nghịnày sẽlà tài liệu tham khảo, trao đổi thông tin bổích cho các cán bộquản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các giảng viên, sinh viên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụsản xuất.

 

Ban Tổchức trân trọng cảm ơn các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã gửi báo cáo khoa học và dành thời gian quý báu đến tham dựHội nghị; Cảm ơn sựhợp tác nhiệt tình của các đơn vịtrong và ngoài trường trong quá trình biên tập nội dung và tổchức đểHội nghịdiễn ra thành công tốt đẹp. Thông tin vềhội nghị xin truy cập: http://hoithaokhcn.tlu.edu.vn/

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 BAN BIÊN TẬP

 

Xem thêm…