5/15/2023 10:50:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
 
Hội nghị Khoa học thường niên của Trường Đại học Thủy lợi là diễn đàn trao đổi  học thuật hằng năm dành cho học viên, nghiên cứu sinh, giáo viên của Trường Đại học Thủy lợi và các đồng nghiệp, nhà khoa học ngoài trường. Những bài báo được chấp nhận trình bày trong Hội nghị sẽ được in trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên của Trường (có chỉ số ISBN), đã được hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi công nhận tính điểm khoa học.
 
Hội nghị Khoa học thường niên năm 2023 dự kiến gồm các tiểu ban sau:   
 
1. Cơ khí: Thuộc các lĩnh vực cơ khí, kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ điện tử;
2. Công nghệ thông tin: Thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin và toán ứng dụng;
3. Công trình: Thuộc các lĩnh vực công trình thủy lợi, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, địa kỹ thuật và thủy điện;
4. Điện - Điện tử: Thuộc các lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử viễn thông, năng lượng, điều khiển và tự động hóa;
5. Hóa - Môi trường: Thuộc các lĩnh vực môi trường, hoá và công nghệ sinh học;
6. Khoa học xã hội: Thuộc các lĩnh vực phương pháp giảng dạy, phát triển kỹ năng, luật và lý luận chính trị;
7. Kinh tế và Quản lý: Thuộc các lĩnh vực kinh tế, tài chính, du lịch và quản lý;
8. Kỹ thuật Tài nguyên nước: Thuộc các lĩnh vực kỹ thuật tưới tiêu, quy hoạch và quản lý hệ thống các công trình thủy lợi, cấp nước phục vụ đa mục tiêu, thủy văn, thủy lực, quản lý giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu;
9. Ngôn ngữ Anh: Thuộc các lĩnh vực về ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

 

Các mốc thời gian

12g00 ngày 31/7/2023
Hạn cuối nộp bài (không điền thông tin tác giả) 
12g00 ngày 08/9/2023  
Hoàn thành phản biện 
12g00 ngày 15/9/2023 
Tác giả gửi lại bài đã sửa theo ý kiến phản biện
12g00 ngày 25/9/2023
Tác giả nộp bài hoàn chỉnh (camera ready)
(đã điền đầy đủ thông tin tác giả)
17/11/2023
Hội nghị Khoa học thường niên   
 
Download template của Hội nghị tại /Portals/7/Template 2023.doc
 
Hướng dẫn nộp bài trên hệ thống CMT xem tại /Portals/7/Huong dan tac gia nop bai - 2023.doc 
 
Tham khảo thêm thông tin tại http://hntn.tlu.edu.vn/ hoặc gửi thư điện tử về Ban tổ chức tại: hntn@tlu.edu.vn.