10. TÍNH TOÁN NỐI TIẾP DÒNG CHẨY Ở HẠ LƯU CÔNG TRÌNH
Trang 30 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Thế Điện

TÍNH TOÁN NỐI TIẾP DÒNG CHẨY

Ở HẠ LƯU CÔNG TRÌNH

Nguyễn Thế Điện

Trường Đại học Thủy lợi, email: nthdien@tlu.edu.vn

 

Việc tính toán nối tiếp dòng chảy ở hạ lưu công trình (dòng chảy qua đập tràn, chẩy dưới tấm chắn cửa cống,…) là nhằm mục đích xác định các đặc trưng dòng chẩy tại mặt cắt co hẹp như độ sâu và lưu tốc, để từ đó xác định trạng thái chẩy và tính toán thiết kế tiêu năng phòng xói ở hạ lưu công trình.

 

Xem thêm...