8. ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN SƠN LA TỪ SỐ LIỆU QUAN TRẮC ỨNG SUẤT - BIẾN DẠNG
Trang 24 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Hoàng Long, Phạm Ngọc Quý

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN SƠN LA

TỪ SỐ LIỆU QUAN TRẮC ỨNG SUẤT - BIẾN DẠNG

Nguyễn Hoàng Long, Phạm Ngọc Quý

Trường Đại học Thủy lợi, email: hoanglong@tlu.edu.vn

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Công trình thủy điện Sơn La là bậc thang thứ 2 nằm trên sông Đà (sau Thủy điện Lai Châu và là bậc trên của Thủy điện Hòa Bình). Công trình chính thuộc địa phận xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Công trình thủy điện Sơn La là một công trình đặc biệt quan trọng đối với nn kinh tế quốc dân với một đập chính là đập bê tông đầm lăn có

chiu cao lớn nhất 128m, dung tích lòng hồ 9,26 tỷ m3, tổng công suất lắp máy 2.400MW

với sản lượng điện 10 tỷ Kwh/năm. Ngày 23/12/2012, công trình thủy điện Sơn La chính thức khánh thành.

 

Với tầm quan trọng và nhiệm vụ to lớn của mình,việc thiết kế và bố trí sơ đồ quan trắc cho đập bê tông đầm lăn Sơn La được tiến hành như một phần không thể tách rời trong xây dựng và đánh giá sự an toàn đập. Công tác quan trắc và ghi số liệu được tiến hành thường xuyên và liên tục kể từ lúc công trình đang được thi công và sau khi hoàn thành. Vì vậy, trong khuôn khổ bài báo này, tác giả đưa ra một số đánh giá sự an toàn của đập vtrạng thái ứng suất – biến dạng từ số liệu quan trắc. Qua đó, kiểm chứng mô hình tính toán ứng suất – biến dạng bằng phần mm CADAM của Canada.

 

Xem thêm...