6. ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN ĐẬP ĐẾN KHẢ NĂNG MẤT NƯỚC CỦA CÁC HỒ CHỨA THUỘC KHU VỰC DÃY HỒNG LĨNH TỈNH HÀ TĨNH, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
Trang 18 |  PDF (Size KB)
Lê Xuân Khâm

ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN ĐẬP ĐẾN KHẢ NĂNG MẤT NƯỚC

CỦA CÁC HỒ CHỨA THUỘC KHU VỰC DÃY HỒNG LĨNH

TỈNH HÀ TĨNH, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Lê Xuân Khâm

Trường Đại học Thủy lợi, email: lexuankham@tlu.edu.vn

1. MỞ ĐẦU

 

Phần lớn các hồ chứa của Hà Tĩnh nằm ở vùng min núi và trung du. Lưu vực các hồ chứa là phần núi cao của dãy Trường Sơn, dãy Hoành Sơn và dãy Hồng Lĩnh. Các hồ chứa thuộc khu vực dãy Hồng Lĩnh có lưu vực rộng hơn, độ dốc bình quân nhỏ nhưng lượng mưa ở khu vực này thấp nhất trong cả tỉnh. Khu vực này có đặc điểm riêng là địa chất nn có hệ số thấm lớn và tầng thấm dày. Đây là một trong những nguyên nhân mất nước của các hồ chứa [1].

 

Để làm rõ hơn vấn đ này, tác giả sẽ phân tích hiện trạng đập của các hồ chứa thuộc dãy Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh, phân tích nguyên nhân mất nước, từ đó đ xuất giải pháp chống thấm phù hợp.

 

Xem thêm...