5. ĐÁNH GIÁ TÍNH NHẠY HÓA LỎNG NỀN ĐÊ HÀ NỘI ĐOẠN TIÊN TÂN - THANH TRÌ
Trang 15 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Công Mẫn, Nguyễn Hồng Nam

ĐÁNH GIÁ TÍNH NHẠY HÓA LỎNG NỀN ĐÊ HÀ NỘI

ĐOẠN TIÊN TÂN - THANH TRÌ

 

Nguyễn Văn Minh1, Nguyễn Công Mẫn2, Nguyễn Hồng Nam2

1Công ty Cổ phần Long Mã, email: nguyenminh102na@gmail.com

2Trường Đại học Thủy lợi

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Hóa lỏng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với công trình xây dựng, hồ chứa và đê điu như gây sụt lún mặt đất, lún nn công trình, làm mất khả năng chịu tải của nn, gây phá hủy nghiêm trọng công trình.

 

Hà Nội nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng với cấu trúc trũng và kẹp giữa đứt gẫy sông Hồng - sông Chảy. Quá trình hình thành đồng bằng sông Hồng trong kỷ đệ tứ đã trải qua 5 giai đoạn, tạo nên 5 nhịp trầm tích qua các chu kỳ biển thoái - biển tiến cùng với sự đổi dòng chảy (Nguyễn Văn Hoành và nnk, 1994).

 

Đánh giá tính nhạy hóa lỏng (Liquefaction susceptibility) của đất nn được xét trước tiên trong một quy trình đánh giá khả năng hóa lỏng đê đập chịu động đất.

 

Nghiên cứu tính nhạy hóa lỏng của đất nn đê hữu Hồng đoạn từ Tiên Tân đến Thanh Trì (K39+875 ÷ K85+700) được thực hiện dựa trên số liệu thu thập (HEC-1, 1994).

 

Xem thêm...