2. PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN HÌNH THÁI CỬA SÔNG ĐÀ RẰNG THEO CHU KỲ DÀI HẠN BẰNG ẢNH VỆ TINH VÀ HÀM CHẴN - LẺ
Trang 6 |  PDF (Size KB)
Võ Công Hoang, Nguyễn Trọng Hiệp, Hitoshi Tanaka

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN HÌNH THÁI

CỬA SÔNG ĐÀ RẰNG THEO CHU KỲ DÀI HẠN

BẰNG ẢNH VỆ TINH VÀ HÀM CHẴN - LẺ

 

Võ Công Hoang1, Nguyễn Trọng Hiệp2, Hitoshi Tanaka3

1Đại học Thủy lợi - Cơ sở 2, e-mail: hoangvc@tlu.edu.vn

2Trường Đại học Thủy lợi

3Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Đại học Tohoku, Nhật Bản

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 

Trong những năm gần đây, dọc theo bờ biển nước ta ngoài một số khu vực cửa sông, bờ biển bị xói lở nghiêm trọng như Cửa Đại, Hội An, Gành Hào, Bạc Liêu thì hiện tượng xói lở tại khu vực cửa sông Đà Rằng và bờ biển lân cận cũng được chú ý đến. Hoang và nnk (2016a) đã chỉ ra diễn biến hình thái cửa sông Đà Rằng và bờ biển lân cận cũng như vai trò của thm sông dựa trên số liệu đường bờ trích xuất từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao và số liệu đo đạc. Tuy nhiên nguồn số liệu đường bờ đó chỉ cho một giai đoạn ngắn và không liên tục. Trong khi đó hai nghiên cứu Hoang và nnk (2016b, c) đã cho thấy hiệu quả của việc sử dụng ảnh vệ tinh Landsat trong việc nghiên cứu diễn biến hình thái cửa sông theo chu kỳ dài hạn đối với điu kiện ở Việt Nam.

 

Xem thêm...