1. TÍNH NHANH ĐỘ THẤM CỦA ĐẤT BẰNG CÁC CÔNG THỨC THỰC NGHIỆM
Trang 3 |  PDF (Size KB)
Trương Quốc Quân

TÍNH NHANH ĐỘ THẤM CỦA ĐẤT

BẰNG CÁC CÔNG THỨC THỰC NGHIỆM

Trương Quốc Quân

Trường Đại học Thuỷ lợi, email: quantq@tlu.edu.vn

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Độ thấm là một trong những đặc trưng quan trọng nhất của đất, được sử dụng trong rất nhiu các bài toán lý thuyết và thực tếkhác nhau, chẳng hạn trong việc mô hình hoá dòng chảy của nước trong đất, tính toán khai thác nước ngầm, tính toán hạ mực nước ngầm tạm thời phục vụ thi công, tính tốc độ lún cố kết, các bài toán ổn định trượt, trong công tác thiết kế đê, đập thuỷ lợi…

Việc xác định chính xác độ thấm của đất là công tác không h dễ dàng, nhiu phương pháp thí nghiệm hiện trường và trong phòng đã được áp dụng. Tại hiện trường, có thể xác định độ thấm bằng thí nghiệm “đổ nước trong hố đào và trong hố khoan” (TCVN 8731-

2012), phương pháp này thường có chi phí cao, thời gian thực hiện lâu và có nhiu nguồn sai số như đặc điểm cục bộ của đất tại vị trí thí nghiệm, trình độ của kỹ thuật viên…

Thí nghiệm trong phòng cũng được dùng phổ biến để xác định độ thấm của đất (TCVN 8723-2012), phương pháp này cũng bộc lộ nhiu hạn chế như rất khó chế tạo mẫu thí nghiệm giống với đất hiện trường, thời gian dài và chi phí cao. Đặc điểm chung của những thí nghiệm này là rất khó đánh giá độ chính xác của kết quả đo được.

 
 

Xem thêm...