LỜI NÓI ĐẦU
Trang Bìa |  PDF (Size KB)
Lời nói đầu

LỜI NÓI ĐẦU

 

Hội nghị Khoa học thường niên trường Đại học Thuỷ lợi được tổ chức hàng năm nhằmnâng cao chất lượng đào tạo cũng như phát huy thành tích nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Hội nghị từ lâu đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài nước, số lượng báo cáo cáo tại hội nghị tăng mạnh cả số lượng lẫn chất lượng.

 

Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017, được tổ chức vào ngày 17-11-2017, đây cũng là dịp kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Môi trường. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 200 báo cáo khoa học gửi tới tham gia hội nghị. Trong khuôn khổ của Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 183 báo cáo thuộc các lĩnh vực: Công trình, Công nghệ thông tin - Tính toán khoa học, Cơ khí, Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lý, Môi trường, Năng lượng,Thuỷ văn, Thuỷ lực.

 

Những kết quả của các nhóm nghiên cứu thể hiện trong 183 báo cáo là một phần trong nhiu công trình nghiên cứu đã và đang được thực hiện trên mọi min đất nước. Những giá trị sáng tạo của các thầy, cô giáo, các nhà khoa học sẽ được nhân lên hơn nữa thông qua việc trao đổi học thuật tại hội nghị và sau hội nghị.

 

Ban Tổ chức xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học trong và ngoài nước đã gửi báo cáo khoa học tới hội nghị, cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình, có hiệu quả của Trung tâm Tin học trường Đại học Thủy lợi, các Phòng, Khoa, Ban đã góp phần vào sự thành công của hội nghị. Mong rằng trong các kỳ hội nghị tiếp theo, Trường Đại học Thủy lợi tiếp tục nhận được sự quan tâm của các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học... để nội dung hội nghị khoa học được phong phú hơn nữa. Thông tin v hội nghị xin truy cập: http://hoithaokhcn.tlu.edu.vn/

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

BAN BIÊN TẬP

 

Xem thêm...