10. ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH MÁI DỐC KHI SỬ DỤNG CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ Ở ĐỒI ÔNG TƯỢNG, HÒA BÌNH
Trang 30 |  PDF (Size KB)
Lê Văn Huy, Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Phương Dung

ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH MÁI DỐC KHI SỬ DỤNG

CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ Ở ĐỒI ÔNG TƯỢNG, HÒA BÌNH

 

Lê Văn Huy1, Nguyễn Văn Chính1, Nguyễn Quang Huy2, Nguyễn Phương Dung2

1 CTC, email: huylv331@wru.vn

2 Trường Đại học Thủy lợi

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Trong quá trình xây dựng các công trình dân sinh tại khu vực miền núi, vấn đề sạt trượt đôi khi được đánh giá chưa đầy đủ hoặc chưa lường trước được mức độ phức tạp trong việc hình thành khối trượt. Việc xử lý các khối trượt này sau khi các công trình dân sinh đã đi vào hoạt động là rất khó khăn và khi đó cần có hướng giải quyết tổng thểkèm theo các đánh giá chi tiết từng giải pháp để đảm bảo hoạt động dài lâu và an toàn của các công trình.

 

Xem thêm…