9. XÁC ĐỊNH VÙNG HẠN CHẾ PHÁT ĐIỆN CỦA TRẠM THỦY ĐIỆN
Trang 27 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Văn Sơn

XÁC ĐỊNH VÙNG HẠN CHẾ PHÁT ĐIỆN

CỦA TRẠM THỦY ĐIỆN

 

Nguyễn Đức Nghĩa1, Nguyễn Văn Sơn1

1Trường Đại học Thủy lợi, email: nghiand@tlu.edu.vn

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 

Sửdụng hiệu quảnguồn nước hiện nay đang nhận được sựquan tâm lớn của các nhà máy thủy điện. Tuy nhiên, tại không ít nhà máy vẫn xuất hiện trạng thái làm việc bất lợi, làm giảm hiệu quảphát điện. Trong nghiên cứu này, trên cơ sở xây dựng biểu đồdựtrữnăng lượng cho trạm thủy điện, các tác giảxác định các vùng hạn chếphát điện của trạm thủy điện từ đó đưa ra các khuyến nghịtrong vận hành. Trong điều kiện chưa thể áp dụng các phần mềm chuyên dụng trong vận hành, thì những chỉ dẫn này có nghĩa rất lớn đối với các trạm thủy điện.

 

Xem thêm…