8. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HỒ CHỨA TRUNG QUỐC ĐẾN VẬN CHUYỂN BÙN CÁT SÔNG HỒNG (SÔNG ĐÀ, SÔNG THAO)
Trang 24 |  PDF (Size KB)
Lê Văn Thịnh

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HỒ CHỨA

TRUNG QUỐC ĐẾN VẬN CHUYỂN BÙN CÁT SÔNG HỒNG

(SÔNG ĐÀ, SÔNG THAO)

 

Lê Văn Thịnh

Trường Đại học Thủy lợi, email: levanthinh@tlu.edu.vn

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Để khai thác và sửdụng tài nguyên nước, Trung Quốc đã xây dựng nhiều hồchứa thủy lợi và thủy điện trên thượng lưu sông Hồng (trên sông Nguyên (Yuanjiang River) thượng nguồn sông Thao, trên hai nhánh sông Lý Tiên (Lixian River) thượng nguồn sông Đà và sông Bàn Long (Panlong River) thượng nguồn sông Lô-Gâm) thuộc địa phận tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tính đến nay, trên phần lưu vực thượng lưu sông Hồng ởtỉnh Vân Nam đã và đang xây dựng khoảng hơn 20 nhà máy thủy điện, trong đó trên sông Lý Tiên có 11 nhà máy với công suất lắp máy (Nlm) khoảng 2,0 triệu MW: Chung Ái Kiều (Chongaiquiao), Phổ Tú Kiều (Puixiquiao), Tam Giang Khẩu (Sanjiangkou), TứNam Giang (Shinanjiang), Tọa Dương Sơn (Yajiangsan), Thạch Môn Khảm (Simenkan), Tân Bình Trại (Xipingsai), Long Mã (Long Ma), Cư Phổ  Độ(Jupudu), Cách Lan Tan (Gelantan) và ThổKhảHà (Tukahe); 8 nhà máy thủy điện trên sông Bàn Long và sông PhổMai với tổng công suât lắp máy (Nlm) khoảng 2300 MW bao gồm: Nam Côn, Mã Đường, Nam Thinh Hà, Lạc Thủy Động, Miêu Miêu Khiêu, Bi Thủy, Đông Phương Hồng, Nam Cổn; và 4 nhà máy trên sông Nguyên với tổng dung tích khoảng 2,9 tỷm3: Kiết sái (Jiasajiang), Qiaotou, Daheigong, Nam Sa (Nansha) và Mã ĐổSơn (Madushan)

 

Xem thêm…