6. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT ĐIỆN THEO KẾHOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN NĂM 2019
Trang 18 |  PDF (Size KB)
Hoàng Công Tuấn

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT ĐIỆN THEO KẾHOẠCH

HUY ĐỘNG NGUỒN NĂM 2019

 

Hoàng Công Tuấn

Trường Đại học Thủy lợi, email: Tuan_hc@tlu.edu.vn

 

1. MỞ ĐẦU

 

Theo lộtrình phát triển các cấp độcủa thị trường điện tại Việt Nam [1, 2], từ năm 2016 đến 2018 là giai đoạn thí điểm thịtrường bán buôn điện cạnh tranh thuộc cấp độ2. Từnăm 2019 sẽ bắt đầu thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh. Kếhoạch cung cấp và vận hành hệthống điện (HTĐ) được Bộ Công thương ban hành hàng năm. Trong đó đưa ra dựbáo vềlưu lượng, mực nước hồ đầu tháng và điện năng sản xuất từng tháng theo kếhoạch của mỗi trạm thủy điện (TTĐ) khi tham gia thịtrường điện. Phân tích, đánh giá kế hoạch huy động nguồn đểxem xét khả năng cung ứng điện của TTĐtheo kếhoạch, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu ích phát điện và góp phần giảm chi phí cho HTĐ. Trong phạm vi nghiên cứu này, sẽ áp dụng tính toán cho hai TT ĐIaly và Pleikrong.

 

Xem thêm…