5. KHẢO SÁT PHẦN KÈ SÔNG BÊN DƯỚI MẶT NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP RADAR ĐẤT
Trang 15 |  PDF (Size KB)
Phạm Lê Hoàng Linh, Vũ Hoàng Hiệp, Dương Văn Sáu, Hoàng Việt Hùng

 

Phạm Lê Hoàng Linh1, Vũ Hoàng Hiệp1, Dương Văn Sáu1, Hoàng Việt Hùng2

1 Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Địa vật lý - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình,

email: phamlehoanglinh1993@gmail.com

2 Trường Đại học Thủy lợi

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 

Phương pháp Radar đất đã được chứng minh là phương pháp hiệu quảphục vụ công tác khảo sát, dò tìm ẩn họa cho các công trình thủy lợi [1] [2]. Hầu hết các đối tượng khảo sát của phương pháp này đều nằm bên trên mực nước. Những ứng dụng của phương pháp cho các đối tượng bên dưới mực nước vẫn còn ít được các nghiên cứu quan tâm.

 

Trong khuôn khổbài báo này, tác giả trình bày nghiên cứu ứng dụng phương pháp Radar đất trong khảo sát phần đá hộchân kè Quang Minh, bờhữu sông Đà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

 

Xem thêm…