4. XÁC ĐỊNH CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA THÁP ĐIỂU ÁP MÁNG TRÀN
Trang 12 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Đức Nghĩa

XÁC ĐỊNH CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

CỦA THÁP ĐIỂU ÁP MÁNG TRÀN

 

Nguyễn Đức Nghĩa

Trường Đại học Thủy lợi, email: nghiand@tlu.edu.vn

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 

Tháp điều áp (TĐA) là một công trình quan trọng trên đường dẫn có áp của trạm thủy điện (TTĐ). Công trình này tạo mặt thoáng ởmột vị trí nào đó trên đường dẫn, tại đó áp lực nước va được giải phóng nhằm giảm thiểu tác hại của hiện tượng nước va [1].

 

Hiện nay, suất đầu tư(tỷVNĐ/MW) trong xây dựng công trình thủy điện ngày càng lớn do các vịtrí thuận lợi ngày càng ít. Việc tìm ra các giải pháp đểhạthấp suất đầu tưcó ý nghĩa sống còn trong việc đảm bảo tính hiệu quảcủa dựán. Nhiều giải pháp trong bố trí, kết cấu TĐA đã mang lại hiệu quả cao trong thực tế, ví dụnhư: TĐA khí nén (TTĐ Thương Kom Tum, TĐA trên đường hầm phu (TTĐNậm Ban 2, TTĐThượng Sơn Tây), TĐA kiểu máng tràn (TTĐThượng Sơn Tây), … Sựphát triển của công nghệ tính toán [2] đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các loại TĐA khác nhau trong thực tiễn xây dựng công trình thủy điện.

 

Trong nghiên cứu này, tác giả đềcập một sốvấn đềcần chú ý khi bốtrí TĐA kiểu máng tràn trên đường dẫn có áp của TTĐ, như: vịtrí bốtrí, xác định các kích thước chủyếu của loại TĐA này…

 

Xem thêm…