1. THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG MỘT ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VẾT NỨT TRONG THÂN VÀ NỀN ĐẬP VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Trang 3 |  PDF (Size KB)
Trần Duy Quân, Shinichi Nishimura

THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG MỘT ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH

VÀ PHÁT TRIỂN VẾT NỨT TRONG THÂN

VÀ NỀN ĐẬP VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG

 

Trần Duy Quân1, Shinichi Nishimura 2

1Trường Đại học Thủy lợi, email: duyquan@tlu.edu.vn

2Faculty of Applied Biological Science, Gifu University, Japan

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 

Sự tồn tại của những vết nứt được xem  nhưlà có ảnh hưởng lớn đến những thuộc tính cơ học, thấm của công trình đất đặc biệt là đập vật liệu địa phương (đập đất, đập hỗn hợp đất đá). Nhiều nghiên cứu chỉra rằng những vết nứt tồn tại trong thân và nền đập là nguyên nhân ban đầu dẫn đến những sựcố, thậm chí dẫn đến vỡ đập của nhiều đập vật liệu địa phương [2]. Dẫu vậy, những hiểu biết về điều kiện hình thành và phát triển những vết nứt trong thân và nền của đập vật liệu địa phương cho đến nay vẫn chưa thực sựrõ ràng.

 

Bài báo này giới thiệu một mô hình thí nghiệm trong phòng đ ểmô phỏng một cơ chế tiềm năng cho sựhình thành và phát triển vết nứt trong thân và nền đập vật liệu địa phương trong quá trình xây dựng hoặc trong thời gian đầu sau khi hoàn thành việc xây dựng. Trong thí nghiệm này, biến dạng bềmặt của mẫu đất được theo dõi bằng hệthống 2 máy ảnh độ phân giải 10 megapixels, tiêu cự6.0mm và độmởF1.9 bằng cách chụp ảnh theo bước thời gian 5 giây trong suốt quá trình thí nghiệm. Ảnh chụp được sửdụng làm dữliệu đầu vào đểphân tích biến dạng bềmặt mẫu đất sửdụng phương pháp tương quan hình ảnh (DIC - Digital Image Correlation Method).

 

Xem thêm…