Tuyển tập hội nghịPrint: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên năm 2013 vào ngày 06/12/2013. Quá trình chuẩn bị cho hội nghị được bắt đầu từ tháng 4 năm 2013 và được đông đảo các chuyên gia gửi bài tham gia. Việc kiểm soát chất lượng chuyên môn được các Tiểu ban khoa học của Trường và các phản biện thực hiện chuẩn mực.
 
Nội dung khoa học bao gồm các lĩnh vực sau: Công trình, Thủy văn, Thủy lực, Kỹ thuật tài nguyên nước, Môi trường, Kinh tế, Năng lượng, Kỹ thuật biển, Cơ khí, Công nghệ thông tin và một số chuyên ngành khác. Những bài tham gia hội nghị là kết quả nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia trong và ngoài Trường. Hy vọng các kỹ sư, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, những người bạn và đồng nghiệp sẽ tìm thấy những thông tin hữu ích và giá trị trong hội nghị này.  

 
BAN BIÊN TẬP