4/17/2017 10:49:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Chào mừng Hội nghị Khoa học thường niên Trường Đại học Thủy lợi năm 2020

 

 

Hội nghị Khoa học thường niên trường Đại học Thủy lợi - 2020 được tổ chức vào ngày 18 tháng 11 năm 2020 (dự kiến). Đây là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý từ các trường đại học, các viện nghiên cứu trong cả nước, đồng thời chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội. 

 Hội nghị thường niên trường Đại học Thủy lợi nhằm giới thiệu và trao đổi các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ, các ý tưởng về khoa học công nghệ, ứng dụng và triển khai công nghệ, những yêu cầu cấp bách của thực tiễn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: Công trình; Kỹ thuật Tài nguyên nước; Thủy văn - Thủy lực; Hóa & Môi trường; Công nghệ Thông tin; Điện - Điện tử; Cơ khí; Khoa học xã hội; Kinh tế và Quản lý;  Ngôn ngữ Anh. Công tác đăng ký, gửi bài, phản biện được tổ chức thực hiện online trên website của Hội nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, chia sẻ ý kiến giữa các tác giả và phản biện.  

   Gửi bài trực tuyến qua website: http://hntn.tlu.edu.vn hoặc http://hnkh.tlu.edu.vn/

   Mọi thông tin gửi về Ban tổ chức xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây: 

   Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Thủy lợi - 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội 

   ĐT: 04.38534198; Email: khcn@tlu.edu.vn

   Hỗ trợ kỹ thuật: Nguyễn Nguyên Anh
   Điện thoại liên hệ: 0949.393.389
 

   Các báo cáo đạt chất lượng sẽ được in trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2020 của Trường (có chỉ số ISBN), đã được Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi công nhận tính điểm khoa học. 

   Xin trân trọng cảm ơn!

 

 


 

 

Kế hoạch tổ chức
 

02/8/2020

Hạn cuối nộp bài

25/8/2020

Kết thúc phản biện lần 1

09/9/2020

Tác giả gửi lại bài đã sửa theo ý kiến của PB lần 1

11/9/2020

Kết thúc phản biện lần 2

13/9/2020

Hoàn thành việc chuyển trạng thái (accept/ reject)

15/9/2020

Nộp bài hoàn chỉnh

18/11/2020

Hội nghị thường niên