3/15/2024 11:02:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 
Hội nghị Khoa học thường niên của Trường Đại học Thủy lợi là diễn đàn trao đổi học thuật hằng năm dành cho học viên, nghiên cứu sinh, giáo viên của Trường Đại học Thủy lợi và các đồng nghiệp, nhà khoa học ngoài trường. Những bài báo được chấp nhận trình bày trong Hội nghị sẽ được in trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên của Trường (có chỉ số ISBN), đã được hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi công nhận tính điểm khoa học.
 
Hội nghị Khoa học thường niên năm 2024 dự kiến gồm các tiểu ban sau: 
 
1. Cơ khí: Thuộc các lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy, ô tô và cơ điện tử;
2. Công nghệ thông tin: Thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin và toán ứng dụng; 
3. Công trình: Thuộc các lĩnh vực công trình thủy lợi, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, địa kỹ thuật và thủy điện, công trình biển;
4. Điện - Điện tử: Thuộc các lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ năng lượng, kỹ thuật điện tử viễn thông, hệ thống nhúng và IoT, điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật robot, vật lý;
5. Hóa - Môi trường: Thuộc các lĩnh vực môi trường, hoá và công nghệ sinh học;  
6. Khoa học xã hội: Thuộc các lĩnh vực phương pháp giảng dạy, phát triển kỹ năng, luật và lý luận chính trị;
7. Kinh tế và Quản lý: Thuộc các lĩnh vực kinh tế, tài chính, du lịch và quản lý;
8. Kỹ thuật Tài nguyên nước: Thuộc các lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước, thủy văn học, cấp thoát nước, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, trắc địa-bản đồ, quản lý giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu;
9. Ngôn ngữ: Thuộc các lĩnh vực về ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy tiếng Anh.
 
 Kế hoạch dự kiến

     12g00 ngày 31/7/2024

Hạn cuối nộp bài trực tuyến (Không điền thông tin tác giả)

     12g00 ngày 09/9/2024

Tác giả nhận được kết quả phản biện

     12g00 ngày 16/9/2024

Tác giả gửi lại bài đã sửa theo ý kiến phản biện

     12g00 ngày 25/9/2024

Tác giả nộp bài hoàn chỉnh (Điền đầy đủ thông tin tác giả)

     14/11/2024

Báo cáo kết quả nghiên cứu tại Hội nghị 

 
DOWNLOAD TEMPLATE của Hội nghị tại /Portals/7/Template 2024..doc
 
Hướng dẫn nộp bài trực tuyến tại /Portals/7/Huong dan tac gia nop bai 2024.doc