4/17/2017 10:49:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Chào mừng Hội nghị Khoa học thường niên Trường Đại học Thủy lợi năm 2019
 

Hội nghị Khoa học thường niên trường Đại học Thủy lợi - 2019 được tổ chức vào ngày 14 tháng 11 năm 2019 (dự kiến). Đây là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý từ các trường đại học, các viện nghiên cứu trong cả nước, đồng thời chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội. 

 Hội nghị thường niên trường Đại học Thủy lợi nhằm giới thiệu và trao đổi các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ, các ý tưởng về khoa học công nghệ, ứng dụng và triển khai công nghệ, những yêu cầu cấp bách của thực tiễn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: Công trình; Kỹ thuật Tài nguyên nước; Thủy văn - Thủy lực; Năng lượng; Kinh tế và Quản lý; Cơ khí;  Hóa- Môi trường; Công nghệ thông tin và Tính toán khoa học; Khoa học xã hội; Ngôn ngữ Anh. Ngoài ra, Hội nghị có một tiểu ban Quốc tế dành cho các báo cáo bằng tiếng Anh. Công tác đăng ký, gửi bài, phản biện được tổ chức thực hiện online trên website của Hội nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, chia sẻ ý kiến giữa các tác giả và phản biện.  

   Gửi bài trực tuyến qua website: http://hntn.tlu.edu.vn hoặc http://hnkh.tlu.edu.vn/

   Mọi thông tin gửi về Ban tổ chức xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây: 

   Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Thủy lợi - 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội 

   ĐT: 04.38534198; Email: khcn@tlu.edu.vn. 

    Hỗ trợ kỹ thuật: Nguyễn Trường Giang- DĐ: 0962576712
                              Nguyễn Tuấn Anh       - DĐ: 0985941212

   Các báo cáo đạt chất lượng sẽ được in trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019 của Trường (có chỉ số ISBN), đã được Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi công nhận tính điểm khoa học. 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

BAN BIÊN TẬP 


Kế hoạch tổ chức

 

11/08/2019

Hạn cuối nộp bài 

04/09/2019

Kết thúc phản biện lần 1

11/09/2019

Tác giả gửi lại bài đã sửa theo ý kiến của PB lần 1 

18/09/2019

Kết thúc phản biện lần 2 

19/09/2019

Hoàn thành việc chuyển trạng thái (accept/ reject) 

22/09/2019

Nộp bài hoàn chỉnh 

14/11/2019

Hội nghị thường niên